Posted on 03/09/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u bouwondernemer? In dat geval is er goed nieuws voor u. U kunt waarschijnlijk langer gebruikmaken van het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verder verlengd tot 1 juli 2015. Dit voornemen wordt opgenomen in de Belastingplannen voor 2015, die op Prinsjesdag worden bekendgemaakt. De verlenging wordt vrijwel zeker een feit omdat naast de regeringspartijen ook enkele oppositiepartijen voorstander hiervan zijn. De verlenging van het lage btw-tarief geldt overigens niet alleen voor bouwondernemingen. Dit geldt eveneens voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij woningen ouder dan twee jaar, óók als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier.

About the Author