Posted on 16/05/2017 · Posted in Niet gecategoriseerd
Een wetsvoorstel dat regelt dat pensioenuitvoerders kleine pensioenen op eigen houtje mogen samenvoegen, is goedgekeurd door het demissionaire kabinet. De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat kleine pensioenpotjes hun pensioenbestemming behouden. Als een werknemer van baan wisselt en bij de oude werkgever een klein pensioenpotje had opgebouwd, wordt dit vaak afgekocht. Het beheren van een kleinpensioenkost depensioenuitvoerder (tool)namelijk even veel als een grote pensioenspaarpot, dus de uitvoeringskosten zijn relatief hoog. Het afkopen van een klein pensioen zorgt er echter voor dat de werknemer na pensionering van minder geld moet leven. En dat is niet wenselijk, vindt de overheid.

About the Author