Posted on 19/09/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Krijgt een werknemer een ruime ontslagvergoeding mee, dan kan het aantrekkelijk zijn om deze onder te brengen in een eigen stamrecht-BV. U keert het bedrag dan niet aan de werknemer uit, maar aan diens stamrecht-BV. De werknemer kan de ontslagvergoeding ook onderbrengen in een lijfrente bij een verzekeraar of in een bancaire variant. Hij stelt daarmee de belastingheffing over de hele vergoeding ineens uit. Belastingheffing is pas aan de orde zodra de BV, de verzekeraar of de bank uitkeert aan de werknemer. Dat gebeurt vaak in mootjes, zodat ook nog een tariefsvoordeel wordt bereikt ten opzichte van een uitkering in één keer. In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld om ontslagvergoedingen vanaf 1 januari 2014 direct te belasten op het moment van de verkrijging.

About the Author