Posted on 02/04/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Sinds 1 januari 2013 kunt u de eigenwoningrente alleen in aftrek brengen op uw inkomen als de eigenwoningschuld een schuld van uzelf is. Als de eigendom van de woning krachtens erfrecht is gesplitst in een vruchtgebruik en bloot eigendom, is de eigenwoningschuld die de erflater is aangegaan een schuld van de bloot eigenaar. Bent u de vruchtgebruiker van die woning en u betaalt de rente en kosten van de eigenwoningschuld, dan zou u die dus niet in aftrek kunnen brengen. De eigenwoningschuld behoort immers niet tot uw vermogen. Maar dit gevolg was niet bedoeld, dus is nu goedgekeurd dat u toch de renteaftrek mag claimen. Aan de renteaftrek voor de vruchtgebruiker krachtens erfrecht zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de eigenwoningregeling van toepassing zijn op de vruchtgebruiker. Dat betekent dat de woning uw hoofdverblijf moet zijn en u de rente en kosten moet betalen. De schuld moet bovendien voldoen aan de overige voorwaarden die gelden voor de kwalificatie als eigenwoningschuld. Deze goedkeuring werkt terug tot en met 1 januari 2013.

About the Author