Posted on 20/08/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u btw-ondernemer en is aan u in 2013 buitenlandse btw in rekening gebracht door ondernemers in een andere EU-lidstaat? Die btw kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Zorg er dan wel voor dat u dit uiterlijk op 30 september 2014 doet. Uitstel is niet mogelijk. De Europese rechter heeft bepaald dat de termijn voor het teruggaafverzoek keihard is. Te late ingediende verzoeken mag de Belastingdienst weigeren.

About the Author