Posted on 05/02/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u in 2013 een schenking ontvangen, dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2014 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking van meer dan € 5.141 heeft ontvangen. U moet ook schenkingsaangifte doen als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.676) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 51.407) of de sinds 1 oktober 2013 tijdelijk verhoogde schenking van € 100.000. U kunt van deze schenkingsvrijstellingen alleen gebruikmaken als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte. In de volgende gevallen hoeft u geen schenkingsaangifte in te dienen: %c2 een schenking in 2013 aan een kind van niet meer dan € 5.141; of %c2 een schenking van niet meer dan € 2.057, ongeacht aan wie; of %c2 een schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang beogende instelling (SBBI).

About the Author