Posted on 27/11/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u in 2012 gescheiden? Of waren u en uw partner eind 2012 in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, maar heeft u uiterlijk op 31 december 2012 een echtscheidingsconvenant opgemaakt en ondertekend? Als u daarbij de eigendomshelft van de woning aan een van u beiden heeft toebedeeld met de bijbehorende eigenwoningschuld, dan kan ook het overgenomen deel van de eigenwoningschuld onder voorwaarden nog onder de oude eigenwoningregels vallen van vóór 2013. Eén van die voorwaarden is dat de eigenwoningschuld uiterlijk in 2013 op naam van de overnemende partner moet zijn gesteld.

Bovendien moet de (ver)koopprijs in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Zorg dat u nog dit jaar naar de notaris gaat om de overschrijving van de eigenwoningschuld te regelen.

Let op

Naast een echtscheidingsconvenant kan ' onder voorwaarden ' ook een getekend bemiddelingsverslag van een mediator voldoende zijn om te kwalificeren voor het overgangsrecht.

About the Author