Posted on 16/06/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Een accountant woont de algemene vergadering van aandeelhouders (AV) bij van een BV en maakt daarvan de notulen op. De directeur van de BV heeft hem daartoe per e-mail opdracht gegeven. De accountant declareert hiervoor € 3.352. De BV stelt dat de opdracht niet schriftelijk is bevestigd en dat er dus geen overeenkomst tot stand is gekomen. Het ontbreken van de opdrachtbevestiging staat niet in de weg aan de totstandkoming van de opdracht, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De e-mail is daarvoor voldoende. De BV moet de declaratie betalen, verhoogd met de contractuele rente van 10% per jaar.

About the Author