Posted on 08/01/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Wist u dat de Belastingdienst sinds 1 december 2013 de BTW-teruggave uitbetaald op één rekeningnummer van de belastingplichtige? Dit rekeningnummer moet op naam staan van de BTW-onderneming. Het gebruik van subnummers is toegestaan. Het uitbetalen op één rekeningnummer voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan, aldus de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert bij ondernemers die eerder een BTW-teruggaaf hebben gehad of het rekeningnummer op naam van de onderneming staat. Is dat niet het geval, dan krijt u hierover bericht vóór 1 maart 2014.

About the Author