Posted on 05/02/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Gebruikt u een pand voor zowel vrijgestelde als voor belaste activiteiten? Dan heeft u een pand in gemengd gebruik. Het kan dan zijn dat u bepaalde ruimtes alleen voor belaste activiteiten gebruikt en bepaalde ruimtes alleen voor de vrijgestelde activiteiten en sommige ruimtes voor beide activiteiten. U heeft dan alleen btw-aftrek voor zover u het pand voor belaste activiteiten gebruikt. Hoe u die aftrek moet berekenen, is onlangs duidelijk geworden. U moet de btw-aftrek bij gemengd gebruik óf op basis van de omzetverhouding berekenen, óf op basis van het werkelijk gebruik van het gehele pand. Een combinatie is niet mogelijk. Wordt de btw-aftrek op basis van de omzetverhouding berekend, dan is de omzetverhouding tussen de belaste en vrijgestelde activiteiten bepalend voor de aftrek. Is die verhouding bijvoorbeeld 58% belast en 42% vrijgesteld, dan heeft u een btw-aftrek van 58% van de aan u in rekening gebrachte BTW. Bij een berekening van de btw-aftrek op basis van het werkelijk gebruik wordt dit gebruik vastgesteld aan de hand van objectieve en nauwkeurige gegevens, bijvoorbeeld aan de hand van de gebruikte vloeroppervlakte voor belaste en vrijgestelde activiteiten. In de praktijk wordt nog wel eens een combinatie van deze methodes gehanteerd. Daarbij wordt de btw-aftrek voor de ruimtes die uitsluitend voor belaste (aftrek) of uitsluitend voor vrijgestelde (geen aftrek) activiteiten worden gebruikt, berekend op basis van het werkelijk gebruik. Daarnaast wordt de btw-aftrek voor de ruimtes die voor beide activiteiten worden gebruikt, berekend op basis van de omzetverhouding. Onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, heeft beslist dat deze gecombineerde berekeningswijze niet meer is toegestaan. U moet dus voortaan de btw-aftrek berekenen óf op basis van de omzetverhouding, óf op basis van het werkelijk gebruik van het gehele pand. Hanteert u nu een combinatie van deze methodes dan moet dus de berekeningswijze van de btw-aftrek aanpassen. Overleg met uw adviseur welke methode u het best kunt kiezen. Kiest u er voor om de btw-aftrek te berekenen aan de hand van het werkelijk gebruik, dan zult u over nauwkeurige objectieve gegevens moeten beschikken over het feitelijk gebruik van het hele pand.

About the Author