Posted on 04/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Heeft u een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van een derde te werken, dan moet uw onderneming sinds 1 juli 2012 als zodanig geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zo niet, dan kon tot nu toe zowel uw onderneming (de uitlener) als ook uw inlener een forse boete krijgen. Die boetes zijn gematigd. In plaats van een boete van € 12.000 per arbeidskracht, wordt er nu een staffel gehanteerd. Heeft u een onderneming die arbeidskrachten niet bedrijfsmatig ter beschikking stelt, dan kunt u volstaan met een melding van uw onderneming bij de KvK. Registratie is dan niet nodig. Heeft u een BV die uitsluitend haar bestuurder ter beschikking stelt, dan krijgt uw BV (en ook de inlener) geen boete als uw BV niet is geregistreerd. De nieuwe beleidsregel beperkt de boetes en werkt terug tot en met 1 juli 2012. Meer in detail gaat het om de volgende maatregelen. Hoogte boete; In plaats van € 12.000 per arbeidskracht wordt een staffel ingevoerd, waarbij het aantal arbeidskrachten de hoogte van de boete bepaalt. Bij minder dan 10 arbeidskrachten bedraagt de boete € 12.000, bij 10 tot 30 arbeidskrachten € 24.000 en bij 30 of meer arbeidskrachten bedraagt de boete € 48.000. Bij herhaling gaan deze boetes omhoog. Uitsluitend terbeschikkingstelling van bestuurder BV; Aan u en uw inlener wordt geen boete opgelegd als uw BV uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt. Dat geldt alleen als u als bestuurder (samen met uw echtgenoot) eigenaar bent van 90% of meer van de aandelen van uw BV. Het niet opleggen van een boete in dergelijke situaties geldt zowel voor uw BV als voor haar inlener. Let op: De uitzondering geldt niet als u een zelfstandige zonder personeel (zzp'er/eenmanszaak) bent en een andere zzp'er inhuurt en ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van uw opdrachtgever te werken. Melding bij incidentele terbeschikkingstelling; Is uw onderneming niet ingeschreven onder één van de uitzendcodes ' maar stelt uw onderneming wel 'mede' arbeidskrachten ter beschikking? Dan kunt u volstaan met een melding. De Kamer van Koophandel registreert dit. Inleners van arbeidskrachten kunnen dan toch controleren of uw onderneming heeft voldaan aan de wettelijke registratieplicht. Stelt uw onderneming naast haar eigenlijke ondernemingsactiviteiten incidenteel een of meerdere arbeidskrachten ter beschikking, dan kunt u hiervan gebruikmaken. Boetes verder gematigd tot 50%; Is uw onderneming wel ingeschreven (maar niet als uitzendbureau), waarbij niet is gemeld? In dat geval wordt de boete gematigd met 50%. Dit geldt ook voor de inlener. De boete wordt ook met 50% gematigd als uw inlener geen rechtspersoon is.

About the Author