Posted on 04/03/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
U kunt beter af zijn zonder rittenadministratie voor uw auto van de zaak, dan met. Dat blijkt uit de zaak van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in een auto van zijn BV rijdt. Een rittenadministratie ontbreekt, maar op verzoek van de inspecteur maakt de DGA deze alsnog aan de hand van zijn agenda. De inspecteur wijst die af omdat de rittenadministratie onjuist is en legt 100% boete op. De rechter vindt dat niet terecht. Er is geen sprake van een onjuiste rittenadministratie en hij vermindert de boete tot 80% en vervolgens tot 25%. De inspecteur had namelijk gezegd dat als er helemaal geen rittenadministratie zou zijn geweest, hij de boete zou verminderen tot 25%. Rijdt u in een auto van de zaak, maar wilt u geen bijtelling voor het privégebruik, dan moet u kunnen aantonen dat u op jaarbasis minder dan 500 km privé met de auto heeft gereden. De meest gebruikelijke manier om dit aan te tonen is een sluitende rittenadministratie. Maar u mag het beperkte privégebruik ook op andere wijze aantonen. Heeft u van de Belastingdienst een 'verklaring geen privégebruik'? Ook in dat geval moet u kunnen aantonen dat u de auto voor minder dan 500 km voor privédoeleinden heeft gebruikt. Kunt u dit niet, dan krijgt u een boete. In het geval van de DGA doet zich de merkwaardige situatie voor dat die boete beperkt blijft tot 25% als er helemaal geen rittenadministratie is. Maar zou die er wel zijn geweest maar onjuist zijn, dan zou de boete tot wel 100% zijn opgelopen.

About the Author