Posted on 05/02/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
U bent als werkgever voor de werknemersverzekeringen verplicht aangesloten bij de sector, waartoe uw werkzaamheden behoren. Iedere sector heeft een sectorpremie die in hoogte erg kan verschillen. Controleer of laat controleren of u in de juiste sector bent ingedeeld. U kunt daarmee veel premie besparen. Hoogte sectorpremie De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het uitkeringsrisico in de sector. Hoe groter dat risico is, hoe hoger de premie. De grafische sector, de uitzendbranche, de agrarische sector, de bouwsector, de culturele sector, de horeca en de schilderssector hebben een hoger risico dan andere sectoren. Voor deze sectoren gelden een laag en een hoog tarief. Het hoge tarief geldt standaard. Alleen in uitzonderingsgevallen mag u de lage sectorpremie hanteren. Verschillende werkzaamheden Behoren de werkzaamheden van uw bedrijf tot verschillende sectoren, dan bent u aangesloten bij de sector waaraan u in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt. Een gesplitste aansluiting is ook mogelijk en kan voordeel opleveren. Maar u kunt ook juist tot een economische of organisatorische eenheid behoren met andere bedrijven. In dat geval kunt u verzoeken om in dezelfde sector te worden ingedeeld. U wordt dan ook ingedeeld op basis van het premieplichtig loon. Premievoordeel bij een concernaansluiting U kunt een groot premievoordeel behalen als uw bedrijf tot een economische of organisatorische eenheid behoort met andere bedrijven. U kunt zich dan laten indelen in dezelfde sector. Deze zogenoemde 'concernaansluiting' is niet toegestaan voor uitzendbureaus, besliste onlangs Hof Arnhem-Leeuwarden. Als uw werknemers echter worden 'uitgezonden' binnen het concern (personeels-BV) en er geen uitzendbeding is afgesproken, zou een concernaansluiting wel mogelijk moeten zijn. De activiteiten van de concernvennootschappen hangen dan immers nauw met elkaar samen.

About the Author