Posted on 16/06/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
Een verhuurder is bereid om bij de totstandkoming van een huurovereenkomst (bedrijfsruimte) aan een startende ondernemer een huurprijskorting voor 3 jaar te geven. De verhuurder wil als tegenprestatie dat de (wettelijke) huurprijsherzieningsregeling wordt uitgesloten. Dit is in strijd met dwingend recht; alleen de rechter kan dit goedkeuren. De kantonrechter weigert echter toestemming te verlenen voor dit afwijkende beding, omdat de huurder hiermee de beschermende mogelijkheid verliest om eens in de vijf jaar te verzoeken om een huurprijsherziening naar marktcondities. De huurder is een kleine partij die beschermd dient te worden tegen de professionele verhuurder.

About the Author