Posted on 02/10/2013 · Posted in Niet gecategoriseerd
U kunt in 2014 geen specifieke zorgkosten meer in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze maatregel staat in een apart wetsvoorstel dat na de Belastingplannen 2014 is ingediend bij de Tweede Kamer. Ga na of u zorgkosten naar voren kunt halen, zodat u die nog in 2013 in aftrek kunt brengen. Ook is voorgesteld om de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten af te schaffen en deze te vervangen door een gemeentelijke subsidieregeling.

About the Author