Posted on 22/01/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
U heeft als werkgever vast ook werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract. In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip 'aanzegtermijn' als het wetsvoorstel 'Werk en Zekerheid' wordt aangenomen. U moet dan uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer mededelen of zijn contract wordt voortgezet of niet. Wanneer u dit niet doet, moet u aan hem een boete betalen. De regeling moet van toepassing worden op contracten die aflopen na 1 augustus 2014. Dit betekent dat u hiermee dus al rekening moet houden bij contracten die ingaan na 1 februari 2014 met een looptijd van 6 maanden of langer. Neem hierin alvast een aanzegtermijn op. De hoogte van de boete die u aan de werknemer verschuldigd bent als u zich niet aan de aanzegtermijn heeft gehouden, is afhankelijk van het aantal dagen dat u te laat bent met het aanzeggen. De boete kan oplopen tot maximaal één maandloon. Het wetsvoorstel 'Werk en Zekerheid' bestaat uit drie onderdelen die gefaseerd worden ingevoerd. Per 1 juli 2014 moeten de nieuwe regels voor Flexwerk in werking treden. In dit onderdeel is ook het nieuwe begrip 'aanzegtermijn' opgenomen. Voorwaarde is dat het wetsvoorstel tijdig wordt aangenomen. Die kans is groot, omdat in het wetsvoorstel de afspraken zijn vastgelegd uit het sociaal akkoord met de sociale partners van april 2013. De maatregelen treden alleen eerder in werking dan toen is afgesproken.

About the Author