Posted on 19/03/2014 · Posted in Niet gecategoriseerd
Bent u ondernemer? Dan doet u er verstandig aan om uw aanslag IB 2013 extra kritisch te (laten) beoordelen. Er is namelijk een fout geconstateerd in het nieuwe aangifteprogramma IB 2013 voor ondernemers dat onlangs beschikbaar is gekomen op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Het gaat om de 'tegemoetkoming specifieke zorgkosten'. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de winst uit onderneming. De fout wordt in de eerste week van april hersteld. Volgens de Belastingdienst kan tot die tijd het huidige aangifteprogramma wel worden gebruikt, omdat voor de berekening van de aanslag van de juiste bedragen wordt uitgegaan. De goede bedoelingen van de Belastingdienst ten spijt, adviseren wij u om aanslagen IB 2013, toch maar even extra kritisch te (laten) bekijken zolang dit herstel nog niet heeft plaatsgevonden.

About the Author