Archive for november, 2016

VOF met zzp-ers of dienstverband?

Posted on november 23rd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een ondernemer is firmant in een VOF die een rijschool exploiteert. Hij verhuurt de auto’s aan de VOF. Ook stelt hij bedrijfs-en kantoorruimte ter beschikking. Verder krijgt hij een vergoeding voor het regelen van de dagelijkse gang van zaken. De...

Adempauze zzp-ers

Posted on november 23rd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Zoals bekend, is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Om de onrust te verminderen, heeft Staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de nieuwe regels wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 ja...

Hoger jeugdloon en uw loonkosten

Posted on november 23rd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon omhoog. Jongeren gaan uiteindelijk vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon verdienen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee. Zo wordt het risico van leeftijdsselectie beperkt. Werkgevers...

Ontslag op staande voet via Whatsapp

Posted on november 23rd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een medewerker in een restaurant wordt tijdens zijn werk betrapt op het roken van een joint. Het bedrijfsreglement is daar duidelijk over. Er geldt een verbod op het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middel...

Uw innovatiekosten in 2017 verlagen?

Posted on november 9th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

MKB-bedrijven die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen kunnen gebruik maken van de WBSO, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Dat is technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten...