Archive for juni, 2016

Schenking voor schuldaflossing

Posted on juni 22nd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Als u iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen een bedrag schenkt om die schulden af te lossen, dan is dat vrij van schenkingsrecht. Zo staat het in de wet. Nu een praktijkgeval: Roderik had tien jaar geleden flinke schulden die hij direct ...

Oneigenlijk gebruik g-rekening?

Posted on juni 22nd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een opdrachtgever die personeel inhuurt, kent de inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/uitlener en het ingeleende personeel niet. Het kan gaan om ter beschikking stellen van een werknemer of van een ZZP’er. Bij inhuur van meer dan &e...

Mag Belastingdienst uw huisarts bellen?

Posted on juni 22nd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt Marcel aftrek van specifieke zorgkosten. Het gaat om de kosten van vijf diëten. In een bijlage bij de aangifte voegt Marcel als onderbouwing onder meer een handgeschreven verklaring van zijn huisarts. De ...

Dochter in dienst bij hulpbehoevende moeder?

Posted on juni 22nd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Jeanne neemt vanaf begin 2000 de verzorging en huishouding van haar hulpbehoevende moeder op zich. Sinds april 2007 ontvangt ze hiervoor een salaris. Het salaris wordt bekostigd uit het persoonsgebonden budget van haar moeder. Op het salaris houdt de s...

Zakelijke maaltijd van de baas onbelast?

Posted on juni 8th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Ook onder de werkkostenregeling kunt u onbelast zakelijke maaltijden vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. Maar wanneer is een maaltijd zakelijk? Vrij eenvoudig ligt het als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke verblijfkosten. De maaltijd ...