Archive for april, 2016

Ziek: mobieltje, laptop en auto inleveren?

Posted on april 27th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Sjaak is ziek. Het ziet er naar uit dat het wel een aantal maanden kan duren. Zijn baas wil na twee weken de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, laptop en auto ophalen. Over het gebruik bij ziekte was niets afgesproken. Kan de baas zijn gang gaa...

Moeder huurde woning van kind

Posted on april 27th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Gerda (78) wil in haar huis blijven wonen, maar het al wel overdragen aan haar zoon, Harm. Hij koopt de woning in verhuurde staat. Een beëdigd taxateur heeft de huur (€ 650 per maand) en de waarde in verhuurde staat (€ 117.000) vastgesteld. De WOZ-waarde (onbewoond) is op dat moment € 221.000. Een jaar later overlijdt Gerda. Harm kan de woning dus vrij en onbewoond verkopen. Een financieel voordeel van ruim € 100.000. Hoe pakt dat fiscaal uit?

De wet bevat een bepaling dat sprake is van een ‘fictief legaat’ als een woning met voorbehoud van een huurrecht wordt overgedragen en de huur minder bedraagt dan 6% van de WOZ-waarde. Het maakt volgens de hoogste rechter niet uit of partijen bij de overdracht en vaststelling van de huur zakelijk hebben gehandeld. De WOZ-waarde en de 6%-fictie gaan voor. In dit geval bedroeg de huur slechts 3,5% van de WOZ-waarde. Harm moet over bijna het gehele voordeel erfbelasting betalen.

Minimumjeugdloon stopt bij 21 jaar

Posted on april 27th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, gaat stapsgewijs omlaag. Nu is dat 23 jaar. Dat wordt 22 jaar en uiteindelijk 21 jaar. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar zal in stappen meestijgen om het risico te beperken dat leeftijd ...

Goedkope bedrijfsopvolging bij vastgoed-BV

Posted on april 27th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Rijke ouders hebben een BV-structuur met in totaal 350 panden, veelal verhuurde winkelpanden. Het vastgoed is grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Er is personeel in dienst en er worden op projectbasis deskundigen ingehuurd. Ze dragen 1% over ...

Disfunctionerende werknemer: te kort verbetertraject?

Posted on april 13th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Na 35 jaar trouwe dienst krijgt Wim te horen dat hij disfunctioneert. Hij is leidinggevende, maar hem wordt verweten dat hij in zijn functie onvoldoende wordt geaccepteerd door zijn medewerkers. Werkgever en medewerker gaan in gesprek over een verbeter...