Archive for maart, 2016

Politie-inspecteur fiscale luchtfietser

Posted on maart 16th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Ron is politie-inspecteur en staat daarnaast ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ‘freelance docent/instructeur/examinator voor het politie-onderwijs’. Op zijn 49e begint hij aan een opleiding tot piloot. De verwachting is dat hij d...

Broer fiscaal slachtoffer van moederliefde?

Posted on maart 16th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Moeder Thea (82) heeft in de loop der jaren geld geleend aan haar ondernemende, maar verre van succesvolle zoon Ruud. Haar andere zoon, Bert, is minder ondernemend en had geen leningen van moeder nodig. Thea overlijdt. Ruud en Bert zijn de erfgenamen. Tot de nalatenschap van Thea behoort een vordering van € 725.000 op Ruud.  Bert beweert dat de vordering helemaal niets waard is. Hij wil er absoluut geen erfbelasting over betalen. De Belastingdienst denkt daar anders over.

Bij de rechter komt vast te staan dat Ruud altijd heeft geweigerd om af te lossen. Hij had ook geen zekerheden gesteld, hoewel hij daartoe wel verplicht was. Ten tijde van het overlijden en daarna is gepoogd de vordering te innen, maar zonder succes. Inmiddels was ook de BV van Ruud failliet verklaard. De Belastingdienst beweert dat er desondanks altijd wel een koper voor de vordering te vinden is. Dat gelooft de rechter niet. Bert krijg volledig gelijk.

Administratie van geschatte kilometers

Posted on maart 16th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

De BV van Ferdinand beschikt over een BMW en twee Audi’s. Het privégebruik van de BMW wordt maandelijks voor de loonheffing bijgeteld. Ferdinand rijdt ook in de Audi’s, maar daarvoor wordt niets bijgeteld. De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op van ruim € 30.000 plus boete. Ferdinand houdt vol dat hij de Audi’s alleen zakelijk gebruikt. Hij heeft een kilometeradministratie. Na iedere werkdag noteert hij de naar schatting gereden kilometers. Wat oordeelt de rechter?

Volgens de rechter houdt Ferdinand in zijn kilometeradministratie ten onrechte rekening met geschatte of met de routeplanner berekende afstanden in plaats van de primaire gegevens zoals werkelijke kilometerstanden. De op tankbonnen genoteerde kilometerstanden sluiten niet aan bij de administratie. Bovendien zit er wel erg veel variatie in het brandstofverbruik. De naheffing blijft in stand. Ferdinand weet de rechter er wel van te overtuigen dat hij echt dacht dat zijn manier van administreren correct was. Daarom vervalt de boete. 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Posted on maart 2nd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Voor ontslag met wederzijds goedvinden geldt een wettelijke bedenktijd van twee weken. Als u als werkgever de werknemer niet binnen twee werkdagen na zijn instemming met de beëindiging wijst op deze bedenktijd, dan geldt zelfs een bedenktijd van d...

Schenking van woning of koopsom?

Posted on maart 2nd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Martine en Joost kopen een huis van Henk, de vader van Martine. De koopsom is € 250.000. In de transportakte verklaart Henk € 40.000 van de koopsom kwijt te schelden. De Belastingdienst constateert dat de WOZ-waarde van het huis € 258.000 is en legt een aanslag schenkbelasting op. De redenering is als volgt. Het huis is onderwerp van een samenstel van rechtshandelingen, overdracht en kwijtschelding. Voor de schenkbelasting geldt volgens de wet de WOZ-waarde als grondslag. Daarom is er dus eigenlijk € 8.000 meer geschonken. Martine en Joost laten het er niet bij zitten en gaan naar de rechter.

De hoogste rechter stelt Martine en Joost in het gelijk. In de transportakte van het huis wordt van de koopsom € 40.000 kwijtgescholden. Dat betekent echter niet dat de woning ineens object van de schenking is. Vastgesteld is dat de koopprijs van de woning gelijk is aan de werkelijke waarde ten tijde van de overdracht. Overdracht van een woning aan een kind tegen de werkelijke waarde vormt geen schenking. De WOZ-waarde speelt dus geen rol.