Archive for februari, 2016

Voorlopige aanslag met korting betalen?

Posted on februari 17th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen? Dan mag u die in maandelijkse termijnen betalen. Als u voor 28 februari aanstaande betaalt, dan krijgt u een korting. Is dat interessant? Jazeker! De korting wordt immers berekend op basis van een rente van 4%. ...

Hebt u als werkgever recht op premiekorting?

Posted on februari 17th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

De overheid helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel. Er is nu een online regelhulp die u kunt gebruiken voor werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen, herplaatste ...

Nieuwe situatie zzp-ers

Posted on februari 17th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is definitief. De VAR wordt vervangen door een ‘stempel’ van de Belastingdienst op een overeenkomst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen per 1 mei 2016 werken op basis van modelovere...

Transitievergoeding voor werknemers na doorstart

Posted on februari 17th, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een ondernemer nam in 2014 een deel van de activiteiten van een failliete onderneming over. Hij nam in juni 2014 ook ex-werknemers van het failliete bedrijf in dienst op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor drie maanden. De arbeidsovereenkomsten werden vervolgens allemaal met een jaar verlengd. Maar daarna niet meer. De nieuwe werkgever kon de activiteiten niet rendabel te krijgen. De vraag was of de werknemers, die slechts 15 maanden in dienst waren, recht hadden op transitievergoeding. De rechter oordeelde verrassend.

Sinds 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding voor contracten langer dan 24 maanden. Dat geldt overigens niet bij einde van de arbeidsovereenkomst wegens faillissement. Maar in dit geval ging de nieuwe werkgever niet failliet. Volgens de rechter was hier sprake van opvolgend werkgeverschap. Daarom telden ook alle dienstjaren van voor 1 juli 2015 bij de vorige (failliete) werkgever mee. In plaats van een kosteloze beëindiging van tijdelijke contracten kreeg de nieuwe werkgever een onverwachte rekening van bijna € 250.000 aan transitievergoedingen.

Let dus (ook) op de arbeidsrechtelijke positie voordat u activiteiten en werknemers uit een faillissement overneemt.

Beloning directeur-grootaandeelhouder

Posted on februari 3rd, 2016 · Posted in Niet gecategoriseerd

Sebastiaan is als juridisch adviseur werkzaam vanuit een eigen BV. De gedeclareerde omzet bedraagt afgerond € 200.000. Uit de BV ontvangt hij in dat jaar een salaris van € 60.000. De Belastingdienst vindt dat ongebruikelijk laag. Een naheffing loonbelasting volgt, over een gecorrigeerd salaris van € 110.000. Dat bedrag is bepaald met de afroommethode. De omzet van de BV werd verminderd met de kosten en met 10% voor winstmarge. Van hetgeen overbleef is op basis van de wet 70% genomen als gecorrigeerd salaris. Sebastiaan is ‘not amused’ en gaat in beroep.

Volgens de rechter past de Inspecteur de wet onjuist toe. De afroommethode komt pas aan bod als het niet mogelijk is een soortgelijke dienstbetrekking te vinden waarbij een aanmerkelijk belang (eigen BV) geen rol speelt. Sebastiaan motiveert zijn salaris met een landelijke salarisbenchmark, die voor de functie senior jurist in loondienst een salaris van € 82.000 vermeldt. Het salaris van Sebastiaan van € 62.000 is dus dik in orde. Het is immers hoger dan de wettelijke ondergrens van 70% van die € 82.000. De Belastingdienst wordt dus geheel teruggefloten en moet de proceskosten van Sebastiaan vergoeden.

Let op: In 2016 is het salaris van de directeur-grootaandeelhouder als hoofdregel minimaal het hoogste van volgende drie bedragen: (1) 75% van het loon voor de meest vergelijkbare werkzaamheden waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, (2) het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV waarvoor de DGA arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen, en (3) € 44.000.