Archive for december, 2015

Verlaag uw vermogen voor 1 januari 2016

Posted on december 23rd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

De belasting op vermogen (Box 3) wordt berekend over de waarde per 1 januari. Als u dus voor 1 januari 2016 uw vermogen verlaagt, betaalt u minder Box 3-belasting over 2016. Maar er is meer. Deze momentopname per 1 januari geldt ook voor de vermogensto...

Fiscale tipgever mag anoniem blijven

Posted on december 23rd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een tipgever meldde zich bij de Belastingdienst. Ze spraken af dat zijn identiteit geheim zou blijven.  De deal: de Belastingdienst kreeg informatie over Luxemburgse bankrekeningen van 76 inwoners van Nederland in ruil voor een percentage van de h...

Nieuwe werknemer met pensioen

Posted on december 23rd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Werknemers die van baan wisselen, kunnen hun pensioen overhevelen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit recht op waardeoverdracht kan voor de nieuwe werkgever tot een forse onverwachte, maar verplichte, bijbetaling leiden. De nieuwe werkgever moet immers voorkomen dat de werknemer nadeel ondervindt van een waardeoverdracht. Inmiddels is de bijbetaling wettelijk begrensd tot € 15.000 per geval. Is het bedrag hoger en gaat de waardeoverdracht daarom niet door, dan blijft de werknemer gewoon in de pensioenregeling van de vorige werkgever. En als later blijkt dat de bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de werknemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

In het eerste kwartaal van 2016 komt het Kabinet met een brief over brede herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht.

Aanpassing pensioen bij de eigen BV

Posted on december 23rd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

De Staatssecretaris spreekt in een brief aan de Tweede Kamer een duidelijke voorkeur uit voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hij geeft eerst aan waarom dat pensioen nu toch al niet zo aantrekkelijk meer is. Vervolgens benoemt hij de voor...

Belastingplan gaat toch door

Posted on december 9th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Het kabinet heeft alsnog bij D66 steun gevonden voor de belastingplannen. De lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered. De plannen zijn wat bijgesteld op het vlak van vergroening en werkgelegenheid. Zo gaat er vanaf 2017 224 miljoen extra naar de arbeidskorting. Werkenden met inkomens tussen € 35.000 en € 125.000 krijgen hierdoor lagere lasten. Ook is er vanaf 2017 structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderentoeslag en evenveel voor de kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2016 al wordt het heffingsvrije vermogen voor Box 3 met € 3.000 verhoogd tot € 24.437. In het plan stond al een verhoging per 1 januari 2017 tot € 25.000. Die is dus grotendeels naar voren gehaald. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in Box 3.

In ruil voor de belastingdeal heeft het Kabinet toegezegd voortgang te maken met het plan tot uitfaseren van de kolencentrales. Er wordt deze kabinetsperiode een besluit over genomen. Op termijn moet elektriciteitsopwekking zonder kolen plaatsvinden.

Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een verlaging van inkomstenbelasting met 4 miljard gepaard gaat met een verhoging van de gemeentelijke belastingen. De randvoorwaarden staan vast. Het moet maximaal koopkrachtneutraal uitpakken voor burgers, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laten en ook nog eens leiden tot tenminste 15.000 banen. Gemeenten mogen echter geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, speciale groepen mogen niet de dupe worden, het stelsel moet goed uitvoerbaar zijn en de totale lastendruk (Rijk en lokale overheden) moet gelijk blijven.