Archive for november, 2015

Alle kassagegevens zeven jaar bewaren?

Posted on november 25th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Jaap heeft een restaurant. Bestellingen en betalingen worden geautomatiseerd verwerkt. Het systeem heeft een maximale capaciteit van circa 2.000 bestellingen. Daarom worden detailgegevens van bestellingen wekelijks uit het systeem verwijderd. Totaalbed...

Tweede Kamer stelt Belastingplan bij

Posted on november 25th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

De plannen met de heffing op vermogen (Box 3), die overigens pas op 1 januari 2017 ingaan, worden bijgesteld. Dat heeft de Tweede Kamer met een amendement en twee moties afgedwongen. U kunt beleggen in een eigen vrijgestelde beleggingsinstelling o...

Plan van aanpak afschaffing VAR

Posted on november 25th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die met een VAR werken, willen weten hoe de overgang naar de nieuwe situatie gaat lopen. De Eerste Kamer heeft het transitieplan ontvangen. De periode tot 1 april 2016 is de voorbereidingsfase. Partijen en branches kunn...

Lastenverlichting Belastingplan 2016?

Posted on november 25th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

De Tweede Kamer heeft, met enige aanpassingen, het Belastingplan 2016 aangenomen. Kunnen we nu de beloofde vijf miljard lastenverlichting tegemoet zien? Als de Eerste Kamer op 14 december ook voor stemt, wel. Maar de meerderheid lijkt tegen. Intussen d...

Aftrekbare giften zonder drempelbedrag

Posted on november 11th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

U kunt giften aan bepaalde goede doelen in de aangifte inkomstenbelasting verwerken als aftrekpost. Voor gewone giften geldt elk jaar een drempel van 1% van het inkomen met als minimum € 60. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Daardoor komen veel mensen die jaarlijks relatief kleine bedragen schenken niet aan de aftrekpost toe. Dat is jammer en niet nodig.

De jaarlijkse drempel geldt namelijk niet als het gaat om een periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling of vereniging. U gaat dan de verplichting aan om jaarlijks vaste en gelijkmatige uitkeringen te doen gedurende ten minste vijf jaren, doch uiterlijk tot uw overlijden. Let op: de statistische kans op overlijden dient bij het aangaan van de verplichting ten minste 1% te zijn. De verplichting legt u vast in een akte van schenking, dus schriftelijk. Dat hoeft niet meer via de notaris. Uiteraard zijn wij u graag van dienst zijn bij de vastlegging.