Archive for oktober, 2015

Onderneemster doet geen aangifte: omkering bewijslast

Posted on oktober 28th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Naast haar dienstbetrekking heeft Julia al een paar jaar een juweliersbedrijf. In het derde jaar heeft ze een omzet van ruim € 55.000, alleen al uit pinontvangsten. Ze doet echter over het vierde jaar, na diverse herinneringen en aanmaningen, geen aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst komt de boeken controleren. De administratie blijkt een janboel. Ontvangsten zijn niet verwerkt. De fiscus reconstrueert een omzet van € 80.000. Daaruit wordt een winst afgeleid van € 25.000 en er volgt een aanslag met boete. Volgens Julia is de winst veel te hoog geschat en ze gaat naar de rechter.

Bij de rechter krijgt Julia geen gehoor. De rechter acht het aannemelijk dat ze winst van substantiële omvang heeft genoten. Ze heeft niet de vereiste aangifte gedaan, met als gevolg wettelijke omkering en verzwaring van de bewijslast. De Belastingdienst mag de aanslag opleggen naar een eigen, redelijke schatting van de winst. Het is dan aan de ondernemer om alsnog overtuigend aan te tonen dat de schatting van de fiscus te hoog is. Daarin is Julia niet geslaagd. Zonder deugdelijke administratie had ze ook weinig kans natuurlijk. De rechter vindt de schatting redelijk.

WOZ-waarde of verkoopprijs?

Posted on oktober 28th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Stel, u erft een woning. De WOZ-waarde in het jaar van overlijden is definitief vastgesteld op € 320.000 en op € 290.000 in het jaar daarna. In dat jaar slaagt u er in om de woning te verkopen voor € 230.000. De vraag is nu: over welke van de drie bedragen betaalt u erfbelasting?

De woning wordt volgens de wet gewaardeerd op de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Maar als de WOZ-waarde het jaar daarna lager is, dan vermindert de Belastingdienst de aanslag erfbelasting. In het voorbeeld gaat het dus om € 290.000. De verkoopwaarde van de woning speelt helemaal geen rol, hoe onredelijk dat ook kan zijn. Maar, als de woning wordt verkocht voor een veel hogere prijs dan de WOZ-waarde, dan geldt voor de erfbelasting ook de WOZ-waarde.

ZZP’ers opgelet: VAR loopt door in 2016

Posted on oktober 28th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Het was de bedoeling dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 zou worden afgeschaft.  Vrijwaring voor de opdrachtgever - zekerheid dat een ingeschakelde zelfstandige buiten dienstbetrekking werkt - zou alleen mogelijk zijn door te...

Ondernemer of loondienst?

Posted on oktober 28th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Jan heeft begin 2014 voor vijf opdrachtgevers chauffeurswerkzaamheden verricht. Hij maakte daarbij gebruik van vrachtwagens van zijn opdrachtgevers. Hij kreeg in februari 2014 een boekenonderzoek. De belastinginspecteur vond dat Jan geen fiscaal ondern...

Fiets of e-bike van de zaak

Posted on oktober 28th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Fietsende werknemers zijn fitter en minder vaak ziek, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Van werknemers die maximaal 30 kilometer van het werk wonen, geeft bovendien ruim de helft aan vaker op de fiets of (speed) e-bike te gaan als de werkgever een voordelige regeling zou aanbieden. Maar kan dat onder de werkkostenregeling nog fiscaal vriendelijk? Jazeker.

Stel, een werknemer komt normaliter met de auto en ontvangt van de werkgever de standaard vergoeding van € 0,19 per kilometer voor zakelijke ritten en voor woon-werkverkeer. Voor een flink deel gaat die vergoeding nu op aan brandstofkosten.

De werkgever start een fietsregeling nieuwe stijl. Hij biedt de werknemer een renteloze lening aan voor de aanschaf van een fiets of e-bike. De kilometervergoeding gaat nu niet meer op aan brandstof en kan worden gebruikt voor aflossing van de renteloze lening. Zo heeft een werknemer die gemiddeld ten minste drie keer per week op de fiets komt en 12 kilometer van het werk woont in twee jaar tijd een lening van € 2.000 afgelost. En let op: de werkkostenregeling heeft in dit voorbeeld geen nadelig effect.