Archive for september, 2015

Partner krijgt vijf dagen betaald kraamverlof

Posted on september 16th, 2015 · Posted in Geen categorie

De partner van de vrouw die net is bevallen, krijgt nu twee dagen betaald kraamverlof. Hij kan dat uitbreiden met drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Van dit onbetaalde ouderschapsverlof maakte een grote meerderheid echter geen gebruik. Vanaf 1 jul...

Bonussen voor werkende ouders

Posted on september 16th, 2015 · Posted in Geen categorie

Werkende ouders van jonge kinderen krijgen in 2016 een extra belastingbonus van maximaal € 606. De zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat namelijk omhoog. De regeling geldt voor werkende ouders die kinderen hebben jonger dan 12 jaar. Ze worden zo extra gestimuleerd om te blijven werken. Als u recht hebt op de korting, wordt deze automatisch toegepast. U hoeft geen actie te ondernemen. Maar jonge ouders krijgen nog meer voordeel.

De kinderopvangtoeslag wordt namelijk per 1 januari 2016 verhoogd. Vooral ouders met meer kinderen profiteren hiervan. Bij drie kinderen kan het gaan om een verhoging van ruim € 100 per maand. Het kabinet wil ook op deze manier ouders stimuleren aan het werk te blijven in een goede balans tussen werk en privé. De beide bonussen voor werkende ouders tezamen zijn begroot voor een bedrag van bijna 600 miljoen euro.

Hypotheekschulden positief aangepakt

Posted on september 16th, 2015 · Posted in Geen categorie

Al eerder was uitgelekt dat het in 2017 weer mogelijk wordt om belastingvrij € 100.000 te schenken in verband met een eigen woning. De regeling is structureel en heeft tot doel de totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens te verlagen. Die is hoog door royale, deels aflossingsvrije kredietverstrekkingen in het verleden. Inmiddels zijn de bankregels en de regels voor hypotheekrenteaftrek aangescherpt.

De eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt verruimd. Ingaande 2017 wordt de vrijstelling € 100.000. De beperking tot kinderen vervalt. Voorwaarde is wel dat de schenkingen verband houden met de eigen woning.

De vrijstelling geldt wel eenmalig. De verkrijger kan per schenker eenmaal in zijn leven van de schenkingsvrijstelling eigen woning gebruik maken. Eerdere, lagere schenkingen voor de eigen woning mogen wel in een later jaar worden aangevuld. In 2016 kan dat tot de verhoogde vrijstelling van € 53.016 in 2016 en in 2017 tot € 100.000.

Plannen met de autobijtelling II

Posted on september 2nd, 2015 · Posted in Geen categorie

In de Autobrief van 19 juni kondigt het kabinet een beweging aan naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. Het lage percentage geldt voor volledig elektrische auto’s. Die houden ook vrijstelling van MRB en BPM. In 2020 wordt de bijtelling voor deze auto’s 22%, voor zover de cataloguswaarde hoger is dan € 50.000. Dat geldt weer niet als ze uitsluitend op waterstof rijden. Alle andere personenauto’s, ook plugin hybride auto’s, gaan volgens de plannen in stapjes naar een bijtelling van 22%. De grote vraag is natuurlijk: als ik nu kies voor een auto, wordt ik dan de komende jaren geconfronteerd met een hogere of lagere bijtelling?

Uitgangspunt van Autobrief is dat de automobilist die heeft gekozen voor een auto waarvoor in het kader van de bijtelling een CO2-korting van toepassing is, ook blijft profiteren van de fiscale stimulering. De zakelijke rijder heeft er bij zijn autokeuze immers van uit kunnen gaan dat zijn bijtellingstarief voor ten minste 60 maanden geldt. Daarom wordt niemand gedurende deze (lease)periode geconfronteerd met een veranderd bijtellingstarief. Uiteraard geldt hetzelfde voor de automobilist die heeft gekozen (of in 2016 kiest) voor een auto zonder CO2-korting. Zijn bijtelling wordt niet lager.

Uw bijtelling geldt dus gedurende 60 maanden na de datum van de eerste tenaamstelling van uw auto. De percentages die genoemd zijn voor de periode 2016 tot 2020 gelden voor nieuwe auto’s in het betreffende jaar.  

Belasting op vermogen aangepast II

Posted on september 2nd, 2015 · Posted in Geen categorie

Belastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is. Daarom kondigde het kabinet een wijziging aan. Het te belasten rendement wordt per soort vermogen (sparen, beleggen, onroerend goed) bepaald op basis van gemiddelde werkelijk gerealiseerde rendementen. In het nieuws is nu een akkoord tussen VVD en PvdA. Het vrijgestelde vermogen gaat in 2017 van circa € 21.000 naar € 25.000. Bij vermogens tot € 100.000 gaat de bijtelling van 4% naar 2,9%. Bij een vermogen van € 100.000 tot een miljoen euro gaat de bijtelling van 4% naar 4,7%. Boven de miljoen wordt de bijtelling 5,5 procent. Het tarief blijft wel 30%.

De redenering is dat bij hogere vermogens het gedeelte dat wordt belegd (aandelen en onroerend goed) ook groter is. Er is al veel kritiek gekomen op dit uitgelekte plan. In veel gevallen blijft de bijtelling waarover 30% belasting wordt geheven immers veel hoger dan een relatief risicovrij rendement. Let op: tussen akkoord, plannen en daadwerkelijke wetgeving zit een wereld van verschil.