Archive for september, 2015

Stimulering arbeid kwetsbare groepen

Posted on september 30th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Er komt voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast wil het kabinet het zogenoemde lage-inkomensvoordeel invoeren. Beide maatregelen moeten werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De invoering gaat in fases; eerst het lage-inkomensvoordeel in 2017, waarna de loonkostenvoordelen volgen in 2018.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar op basis van een 38-urige werkweek. Dat is voor werknemers met een loon tussen 100 en 110% van het wettelijk minimum loon van een 23-jarige, die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. Voor elke werknemer met een loon tussen 110 en 120% van het wettelijk minimum loon van een 23-jarige bedraagt het loonkostenvoordeel, onder dezelfde condities, maximaal € 1.000.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het voordeel gaat gelden voor ouderen, arbeidsgehandicapten en de doelgroep banenafspraak. Op jaarbasis bedraagt het voordeel voor de eerste twee maximaal € 6.000. Het maximum van het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak is € 1.800 op jaarbasis. 

Aangifte inkomstenbelasting verplicht digitaal

Posted on september 30th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

In 2017 kunnen particulieren de aangifte inkomstenbelasting alleen nog digitaal doen. En voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting worden dan alleen nog digitaal verzonden. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd. Voo...

Uw plannen met de auto van de zaak

Posted on september 30th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Zoals bekend wil het kabinet in stappen naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. De eerste stap is al in 2016! En het bijtellingspercentage dat geldt in de maand na tenaamstelling blijft 60 maanden van kracht. Het maakt voor sommige auto&rs...

Kavel is nog geen eigen woning

Posted on september 30th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een stel koopt een kavel grond met de bedoeling er een eigen woning op te laten bouwen. De koopsom betalen ze met geleend geld. Het bestemmingsplan en het streekplan stonden op dat moment de bouw van een woning niet toe. Na ruim een jaar maakt het stel...

Emigreren helpt de BV-eigenaar niet meer

Posted on september 16th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een succesvolle BV-eigenaar kon heffing van inkomstenbelasting voorkomen door te emigreren. Hij moest dan ten minste 10 jaar buiten Nederland blijven wonen. De aanslag die hij bij emigratie kreeg over opgebouwde meerwaarde van de BV, werd namelijk na t...