Archive for februari, 2015

Terug van weggeweest: afkoopregeling levenslooptegoed

Posted on februari 18th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u in 2013 besloten om door te sparen in uw levensloopregeling tot uiterlijk 2021? In dat geval krijgt u dit jaar (net als in 2013) de kans om uw levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20%. Ook doorsparen tot uiterl...

Lever tijdig informatie aan over voormalige ANBI en voorkom een boete

Posted on februari 18th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bestuurders opgelet! Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die hun ANBI-status zijn kwijtgeraakt, informatieplicht, op straffe van een boete. De verplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 janua...

De parkeerplaats bij de werkplek vaker onbelast

Posted on februari 18th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

U mag een parkeerplaats bij de werkplek onbelast ter beschikking stellen aan uw werknemers als u voor die parkeergelegenheid arboverantwoordelijk bent. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de parkeerplek beveiligd is, verlicht en sneeuwvrij in de winter. Een ...

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Posted on februari 18th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u in 2014 een schenking ontvangen? Het kan dan zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking van meer dan &#8...

Beperk loon doorbetalen bij nuluren- of oproepcontracten

Posted on februari 4th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u met uw werknemer een nuluren- of oproepcontract gesloten. In dat geval heeft uw werknemer geen recht op loon als hij niet werkt. Kan uw werknemer echter niet werken door een oorzaak die in redelijkheid voor uw rekening behoort te komen, zoals b...