Archive for januari, 2015

Einde sluiproute ontduiken ketenregeling via vaststellingsovereenkomst

Posted on januari 21st, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

U mag gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidscontracten aanbieden aan een werknemer. Deze ketenregeling kon u tot voor kort omzeilen via een vaststellingsovereenkomst. De truc werkte als volgt: na drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt een overeen...

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Posted on januari 21st, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft dus de...

Wanneer zijn reis- en verblijfskosten tijdens een bedrijfsuitje vrijgesteld?

Posted on januari 21st, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

U heeft vast wel eens een bedrijfsuitje met uw personeel. Tot de kosten van het uitje behoren de reis- en verblijfskosten. Die kosten kunnen gericht vrijgesteld zijn van loonheffing. Dat is het geval als het zakelijk karakter bij het bedrijfsuitje ove...

Meer kinderopvangtoeslag in 2015

Posted on januari 21st, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

In 2015 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang bedraagt € 6,84 (in 2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang € 6,38 (in 2014: € 6,25) en voor gastoude...

Neem een aanzegtermijn op in tijdelijke arbeidscontracten

Posted on januari 7th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip 'aanzegtermijn' uit de Wet werk en zekerheid. De regeling is van toepassing op alle contracten die aflopen na 1 februari 2015. U moet d...