Archive for december, 2014

Voorkom problemen met uw zieke weknemers

Posted on december 10th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u wel eens problemen met zieke werknemers? Bijvoorbeeld een werknemer die tijdens ziekte niet voor re-integratie bereikbaar is of ineens op vakantie blijkt te zijn. U kunt dit soort situaties voorkomen met een adequaat verzuimreglement. Daarin li...

Zorg dat u minder belasting betaalt in box 3

Posted on december 10th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2015 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zij...

Onbelast werkkleding vergoeden of verstrekken in 2015

Posted on december 10th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Verstrekt of vergoedt u wekkleding aan uw werknemers? Onder de 'oude' regels van vergoedingen en verstrekkingen kon u werkkleding onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Volgend jaar moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toep...

Kinderalimentatie aanpassen door wijzigingen in de kindregelingen

Posted on december 10th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u gescheiden en heeft u een kind jonger dan 21 jaar voor wie u geen recht heeft op kinderbijslag en heeft uw kind zelf geen recht op studiefinanciering? In dat geval kunt u nu nog in aanmerking komen voor een forfaitaire aftrek voor de kosten van ...