Archive for oktober, 2014

Scholingsvoucher voor werkloze oudere werknemers verruimd

Posted on oktober 29th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Sinds 1 oktober 2013 kunnen werkloze 55-plussers in de WW bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook ...

Schenkingsvrijstelling eigen woning ook bij aankoop nieuwbouwwoning

Posted on oktober 29th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de eigen woning? Wist u dat u die ook voor de aankoop van een nieuwbouwwoning mag gebruiken, ook als de woning pas in 2015 wordt opgeleverd? Dit is onlangs goedgek...

Werkkostenregeling: onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt

Posted on oktober 29th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

U moet volgend jaar verplicht over op de werkkostenregeling. Een van de aangekondigde vereenvoudigingen betreft het verdwijnen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen. Dit betreft echter alleen de arbovoorzieningen en hulpmiddelen, d...

Maak dit jaar nog gebruik van het lage box-2-tarief

Posted on oktober 29th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u directeur-grootaandeelhouder en van plan om uzelf een winstuitkering te doen of om uw aanmerkelijk belangaandelen in uw BV te verkopen? Doe dat dan nog dit jaar. Tot en met € 250.000 geldt in 2014 in box 2 het lagere inkomstenbelastingtar...

Nog even wachten met opname levenslooptegoed

Posted on oktober 15th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u een levenslooptegoed en overweegt u dit op te nemen? Wacht daar dan mee tot 2015. U kunt dan het hele levenslooptegoed in één keer opnemen met een korting van 20%. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat u op 31 decem...