Archive for september, 2014

Volgend jaar terugkeerpremie (middel)grote eigenrisicodragers ZW/WGA

Posted on september 17th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u een (middel)grote eigenrisicodrager voor de ZW/WGA en heeft u uitkeringslasten? In dat geval kunt u terugkeren naar het publieke bestel bij het UWV, waarbij u uw bestaande uitkeringslasten kunt achterlaten bij uw verzekeraar. U betaalt dan de ee...

Uitbetaling btw-teruggaaf toch op ander rekeningnummer

Posted on september 17th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst belastingteruggaven en toeslagen alleen nog uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende. Dit leidt tot hoge administratiekosten bij het bedrijfsleven, met name bij uitbetaling aan een ...

Let op nieuw opzegverbod voor uw ‘arbowerknemers’

Posted on september 17th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Schakelt u bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie of bij het verzuimbeleid eigen werknemers in? Nemen zij bijvoorbeeld ziekmeldingen aan, melden deze door aan de arbodienst en onderhouden zij contact met zieke collega...

Permanente termijnverlenging voor herleving dubbele renteaftrek na verhuur

Posted on september 17th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Verhuurt u tijdelijk uw nog niet verkochte woning en komt daar binnenkort een einde aan? In dat geval herleeft na de periode van tijdelijk verhuur, het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan....

Voorkom nu dat u in 2015 de volle transitievergoeding moet betalen

Posted on september 3rd, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u een kleine werkgever? In dat geval is het voor u van belang om in het tweede halfjaar van 2014 te zorgen dat u gemiddeld niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft. U kunt dan namelijk tot 1 januari 2020 gebruikmaken van een overgangsregeling b...