Archive for juli, 2014

Volledig loon vervalt als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Posted on juli 23rd, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan de redelijke voorschriften die u stelt bij zijn re-integratie of die een deskundige stelt die u heeft ingeschakeld. Doet uw werknemer dat zonder...

Btw-controles mkb aangescherpt

Posted on juli 23rd, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u een balanspost omzetbelasting in uw jaarrekening staan? Zorg dan dat die aansluit bij uw winstaangifte. U kunt de komende tijd namelijk vaker met boekenonderzoeken te maken krijgen. Daarnaast wordt de controle op btw-teruggaafverzoeken in het m...

Profiteer dit jaar van de premiekorting oudere uitkeringsgerechtigden

Posted on juli 23rd, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

De leeftijd voor de premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden gaat vanaf 1 januari 2015 omhoog van 50 naar 56 jaar. Dit betekent voor u dat u voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden geen premiekorting (maxima...

Wettelijke rente bij niet tijdig vergoede heffingsrente

Posted on juli 23rd, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Als u of uw adviseur om vermindering van een voorlopige aanslag verzoekt, dan kan de inspecteur er voor kiezen om de bestaande aanslag te verlagen via een ambtshalve vermindering. Tot 30 november 2011 ging hij er daarbij van uit dat hij u dan geen heff...

Ook afkoopregeling bij gedeeltelijke opname stamrechtaanspraak in 2014

Posted on juli 9th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

U kunt dit jaar uw stamrechtaanspraak zonder beperkingen in één keer uit uw stamrecht-BV opnemen, waarbij 80% van de uitkering in box 1 wordt belast. U hoeft dan ook geen 20% revisierente te betalen. Deze opnamemogelijkheid geldt ook voor ont...