Archive for maart, 2014

Leeftijd mobiliteitsbonus oudere uitkeringsgerechtigden omhoog naar 56+

Posted on maart 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Er is voorgesteld om de leeftijd voor de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden vanaf 1 januari 2015 te verhogen van 50 naar 56 jaar. Dit betekent voor u dat u voor het in dienst nemen van 50- tot en met 55-jarige uitkeringsgerechtigden ge...

Aanslag IB 2013 mogelijk te hoog door fout in aangifteprogramma voor ondernemers

Posted on maart 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u ondernemer? Dan doet u er verstandig aan om uw aanslag IB 2013 extra kritisch te (laten) beoordelen. Er is namelijk een fout geconstateerd in het nieuwe aangifteprogramma IB 2013 voor ondernemers dat onlangs beschikbaar is gekomen op het beveili...

Profiteer nog maximaal van de oude regels voor tijdelijke contracten

Posted on maart 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Al eerder berichtten wij u dat de maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt verkort van 3 tot 2 jaar. Deze nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze zijn schaduw al (ver) voo...

Waar let de Belastingdienst extra op bij uw IB-aangifte 2013

Posted on maart 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Het kan zijn dat u binnenkort een brief van de Belastingdienst krijgt of al heeft gekregen, waarin u wordt geïnformeerd over de controlethema's bij uw IB-aangifte 2013. Bij deze geselecteerde thema's worden relatief veel fouten gemaakt, aldus de B...

U mag uw oude overbruggingslijfrente laten uitkeren tot uw AOW-leeftijd

Posted on maart 5th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u in het verleden een overbruggingslijfrente afgesloten, waarvoor u tot 1 januari 2006 premieaftrek in de inkomstenbelasting heeft genoten? Sla uw 'oude' lijfrenteovereenkomst er dan nog eens op na; het is namelijk voor op 31 december 2005 bestaa...