Archive for februari, 2014

Lijfrentepremie of AOV-premie 2013 toch aftrekbaar bij betaling 2014

Posted on februari 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Brengt u jaarlijks lijfrentepremie en/of premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting? In dat geval weet u dat u die aftrek alleen kunt claimen als u de premie(s) heeft betaald in het jaar waarover...

Zorgverleners laat bezwaar maken tegen ten onrechte afgegeven VAR-loon

Posted on februari 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) en werkzaam in de zorg? Dan heeft u vrijwel zeker een VAR-loon van de Belastingdienst gekregen. Uw opdrachtgever loopt hierdoor risico bij looncontroles en u mist de ondernemersfaciliteiten van de inkom...

Voorkom sancties en benut premiekortingen optimaal met totaalbeleid

Posted on februari 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

U moet voldoende re-integratie-inspanningen leveren voor uw zieke werknemers. Als u dat niet doet dan volgen er sancties. Die actieve rol wordt van u ook verwacht als een nieuwe wettelijke bevoegdheid wordt aangenomen die de hoogte van premies en premi...

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Posted on februari 19th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

Binnenkort ontvangt u weer de WOZ-beschikking van uw gemeente. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt, betreft de WOZ...

sjaak 19 feb

Posted on februari 18th, 2014 · Posted in Niet gecategoriseerd

februari 19