Archive for december, 2013

Dek risico af dat koper niet aan 90%-eis voldoet na optie belaste levering

Posted on december 11th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Stel, u heeft als koper en verkoper van een onroerende zaak gekozen voor belaste levering. Achteraf blijkt dat de koper de onroerende zaak niet voor ten minste 90% (in sommige branches 70%) heeft gebruikt voor belaste prestaties. De optie belaste lever...

Voorkom de crisisheffing bij hoge lonen in 2014

Posted on december 11th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u werknemers in dienst die in 2013 een salaris ontvangen van meer dan € 150.000? Dan is de kans groot dat u als werkgever in 2014 opnieuw over het meerdere boven dit bedrag 16% werkgeversheffing moet betalen. U kunt de extra heffing beperke...

Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2013

Posted on december 11th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Zo...