Archive for december, 2013

Zakelijk gebruik auto leidt niet automatisch tot terbeschikkingstelling aan werknemer

Posted on december 25th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u werknemers die bedrijfsauto's zakelijk gebruiken? De Belastingdienst concludeert daaruit al gauw dat u de auto's dan ook voor privédoeleinden aan hen ter beschikking hebt gesteld. Maar dat is te kort door de bocht. De Belastingdienst moet ...

Verhuur niet verkochte woning uitstellen of juist niet?

Posted on december 25th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Stel, u overweegt om uw nog niet verkochte woning te gaan verhuren. Het kan dan verstandig zijn om dit over de jaarwisseling heen te tillen. De woning en de hypotheek gaan namelijk tijdens de verhuurperiode vanaf de peildatum 1 januari 2014 tot uw box ...

Regel verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst

Posted on december 25th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemers een verbod opgenomen op (al dan niet betaalde) nevenarbeid? Wist u dat als u dit nog niet heeft geregeld, u dit alsnog kunt doen? Het is dan wel verstandig om bij het verbod ook een boeteclausule op t...

Stort nog maximaal premie op uw tijdelijke oudedagslijfrentepolis

Posted on december 25th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Heeft u een tijdelijke oudedagslijfrentepolis? In dat geval kan het verstandig zijn om nog dit jaar maximaal op deze polis premie te storten. Vanaf 2014 mag een tijdelijke oudedagslijfrente namelijk niet eerder ingaan dan op de AOW-ingangsleeftijd. Nu ...

Vanaf 2014 premiekorting bij indienstneming uitkeringsgerechtigde jongeren

Posted on december 11th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

U kunt als werkgever volgend jaar een premiekorting krijgen als u een jongere van 18 tot 27 jaar aanneemt die recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering. De nieuwe premiekorting geldt alleen voor jongeren die op of na 1 januari 2014, maar vó&#24...