Archive for september, 2013

Geen uitstel van belastingheffing meer over ontslagvergoedingen

Posted on september 19th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Krijgt een werknemer een ruime ontslagvergoeding mee, dan kan het aantrekkelijk zijn om deze onder te brengen in een eigen stamrecht-BV. U keert het bedrag dan niet aan de werknemer uit, maar aan diens stamrecht-BV. De werknemer kan de ontslagvergoedin...

Stimulans om uw ontslagvergoeding uit uw stamrecht-BV te halen

Posted on september 19th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Het kabinet wil het voor bestaande stamrecht-BV's aantrekkelijk maken om de ontslagvergoeding uit de stamrecht-BV te halen. Daarvoor worden de beperkingen voor de opname weggenomen. Het hele stamrecht kan in 2014 in één keer worden opgenomen,...