Archive for juni, 2013

Meer werkzaamheden kwalificeren voor 6%-tarief renovatie woningen

Posted on juni 27th, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Het tijdelijk (tot 1 maart 2014) verlaagde BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie van woningen ouder dan 2 jaar geldt ook voor het gebruik van eigen of gehuurde apparatuur (zoals een graaf- of boormachine) voor het verrichten van deze werkzaamhed...

Andere BTW-correctie milieuonvriendelijke dan milieuvriendelijke auto van de zaak

Posted on juni 2nd, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Tot 1 juli 2011 werd de BTW-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak bepaald op basis van de bijtelling voor de inkomstenbelasting of loonbelasting. Een milieuvriendelijke auto heeft daarbij een lagere bijtelling dan een milieuonvrien...

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie woningen en tuinwerkzaamheden

Posted on juni 2nd, 2013 · Posted in Niet gecategoriseerd

Op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is sinds 1 maart jl. tijdelijk (tot 1 maart 2014) het verlaagde BTW-tarief van toepassing. Dat geldt ook voor aanleg en onderhoud van de tuinen bij die woningen. Hieruit volg...