Archive for september, 2011

Gebruikers elektronisch berichtenverkeer BAPI PKI-certificaten

Posted on september 26th, 2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst de problemen rondom DigiNotar aangepakt. De meeste ondernemers en hun intermediairs maken voor het doen van digitale aangifte gebruik van het BAPI-kanaal met behulp van DigiNotar BAPI PKI-certificaten. Het fa...

Belastingplan 2012

Posted on september 19th, 2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.

Coulanceregeling DigiNotarproblematiek gepubliceerd

Posted on september 14th, 2011 · Posted in Niet gecategoriseerd

De coulanceregeling voor ondernemers die ten gevolge van de DigiNotarproblematiek niet tijdig hun aangifte hebben kunnen doen, is gepubliceerd op onze site.